Sparkel, pussing og lakk

For en god lakkering kreves et nøye forarbeid. Den minste ujevnhet, støvkorn eller pussespor vil vise igjennom lakken og i verste fall forsterkes av valgte lakktype.   http://www.lakkrekvisita.no/_tips/lakkskader/files/mirka_presentasjon.pdf

2014-11-24 09.23.20

718125&width=753&height=565&resize_mode=fill

Blåsemidler for slyngrensing

BLÅSEMIDLER FOR SLYNGRENSING Trådklipp Tilvirkes av ståltråd som klippes slik at lengden tilsvarer diameteren. Trådklipp gir bra avvirkning med lang levetid samt er skånsomt mot slyngrensemaskinen. Finnes i ulike hardheter, strekkfasthet og dimensjoner, hvilket gjør den lett å tilpasse ulike renseoppdrag. Trådklipp av rustfritt stål finnes for spesielle behov. Kornstørrelse fra 0,4-1,6 mm. Stålkuler “Steel […]


Blåsemidler for sandblåsing (fristråleblåsing)

BLÅSEMIDLER FOR SANDBLÅSING Støpejern grit Skarpkantet eller rund støpejern grit er av de blåsemidler som har vært lengst i bruk. Blåsemiddelet gir en stor avvirkningsgrad, og kan gjenvinnes mange ganger (inntil 200 ganger). Blåsemiddelet kan brukes på de fleste overflater av stål. Skarpkantet støpejernsand er den mest brukte. Størrelsen på kornene varierer fra 0,06 – […]


2014-11-21 08.47.58

Korrosjon

Hvorfor angår korrosjon oss? Tidligere var det ikke nødvendig å legge like mye vekt på korrosjon som det vi må gjøre i dag. Maskiner og konstruksjoner var vanligvis kraftigere dimensjonert og mer robuste. Den tekniske utviklingen har imidlertid gjort det mulig å lage mer komplekse konstruksjoner og avansert utstyr. Et viktig bidrag til dette er […]


Personlig verneutstyr

Når skal verneutstyr brukes? Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser. Ansvar Arbeidsgiver er ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet, og at nødvendig opplæring blir gitt. http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78234#Krav_til_personlig_verneutstyr

2015-01-06 09.42.33

Logo bilde

Malingsprodusenter

For å velge og bruke maling inneholder malingsprodusentenes hjemmesider all informasjon som er nødvendig for å få et godt resultat, utføre arbeidet riktig, utføre arbeidet ihht miljø og sikkerhet, oppevaring og håndtering. Hjemmesidene inneholder digitalt søkbart stoffkartotek med sikkerhetsdatablad og teknisk datablad. Velg land Norge og språk Norsk før søk. Jotun Carboline Hempel International  


Sikkerhetsdatablader

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. “Å stille til rådighet” skal være en aktiv handling. Det å legge sikkerhetsdatablader på en leverandørs hjemmeside eller i en database er ikke […]

HMS data

1200036218

Frakting av Valemon

Dekket på den nyoppstartede og fjernstyrte plattformen Valemon er det første Statoil har bestilt fra Sør-Korea. I vår la det ut på en halvannen måned lang tur fra Asia, før det ble satt på plass av løfteskipet Saipem 7000 i Norge.   http://www.tu.no/tutv/petroleum/2015/01/06/slik-fraktet-de-et-9.750-tonn-tungt-plattformdekk-rundt-halve-kloden


Blåseklokke

  Topplokk Sandsikt Løfteøye O-ring Pop-Up ventil Inspeksjonsluke Sandreguleringshåndtak Sandslange Dødmannshendel Dyseholder Venturi dyse Sandventil Renseluke Choke ventil Vannutskiller Styreslange Fjernstyringsventil Lyddemper

Blåseapp

skull gif

Nye faresymboler

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. Fram til 1. juni 2015 gjelder to merkesystemer parallelt. På sikt skal den nye merkingen gjelde i hele verden.  http://www.miljodirektoratet.no/old/uversjonert/faremerker/Quiz.html