Påføring


Påføringsutstyr HT Pistol

Høytrykkpistoler Mates gjennom hodet eller skjeftet. Skiller seg fra lavtrykk pistol på følgende punkter: Den er konstruert for å tåle høyere trykk Den har ikke luftinntak eller luftkappe Materialnålen er konstruert for å tette mot setet under høyere trykk. Viftebredden og materialmengden kan normalt ikke reguleres uten ved skifte av dyse, dyser av hardmetall Pistolen […]

2014-11-24 09.12.11

http://www.wiwa.de/en/home.html

Påføringsutstyr HT Pumpe

 http://www.wiwa.de/en/home.html Stempelpumper trykkluftdreven. Toveis virkende, både når stempel går opp og ned. Forholdet mellom øvre luftstempel og nedre malingstempel gir omsetningforhold på malingspumpen. 25 cm2 luftstempel mot 2,5 cm2 malingstempel gir 10:1 pumpe. 6 kg trykk inn på pumpe ganget med omsetningsforhold gir da 100 kg trykk på pistol. Ikke-trykkluftdrevne stempelpumper Elektromekaniske drevne stempelpumper Elektrohydraulisk […]


Påføringsutstyr HT Pumpe

Høytrykkssprøyteutstyr. 2 Hovedtyper Stempelpumper Trykkluftdrevne Elektromekanisk drevne Elekttrohydraulisk drevne Membranpumper Hydrauliskdrevne med elektromotor Hydraulisk drevne med bensinmotor Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget


2014-11-24 09.23.20

Påføringsutstyr LT

Sprøyteutstyr Konvensjonelle (lavtrykk) pistoler. To hovedtyper: 1.Pistoler som er tilknyttet en over eller underliggende kopp som sitter direkte på pistolen. 2.Pistoler som er tilknyttet separate bærbare beholdere ( 2-2,5 liter ) eller større trykkfat ( 10-25 liter ) via slanger. Disse kan igjen deles opp i: 1.Pistoler med inn eller utvendig blanding av forstøvningsluft og […]


Sprøyteteknikk

Avstanden skal helst være fra 30 til 60 cm. Optimal distanse vil variere med blant annet vind, temperatur, trykk ved dysa og malingens viskositet.. Hold pistolen 90° mot underlaget og 50% ovelapp Ha alltid pistolen i bevegelse sålenge avtrekkeren er trykket inn.

spraying-2

2014-11-24 09.13.08

Dyser til HT

  Dysene har tall som viser hvor mange grader viftevinkelen er og hvor stor dyseåpningen er. En dyse med tallene 415 har 40 graders viftevinkel og 15 tusendels tomme dyseåpning. For valg av dyse se teknisk datablad for den aktuelle malingen. Dysene er vendbare for å enkelt fjerne hindringer i dyseåpningen.


Påføring

  Filmtykkelse Malingens filmtykkelse måles i mikron eller 1000-dels millimeter, også kalt my. Det er så tynt at det kreves spesialutstyr, en våtfilmmåler, for å måle om det er oppnådd den anbefalte filmtykkelse. Tørrfilmmåler er digital og må kun brukes på tørr maling. Påføres mer maling enn det som er spesifisert risikerer man sig og […]


2014-11-24 09.26.39

Målinger

    Tørrfilmmåler brukes når malingen er tørr, den måler den totale tykkelsen på alle strøk.           Våtfilmmåleren (våtfilmkam) måler kun ett strøk om gangen. Altså det strøket som er under påføring.


LT Sprøyte

Lavtrykksprøyte med overkopp Lavtrykksprøyten brukes til mindre sprøytejobber, der krav til tykkelse og holdbarhet ikke er avgjørende, men større krav til en flott finish.

2014-11-24 09.20.45

2014-11-24 09.18.07

HT Sprøytepistol

  HT Sprøyte med dyse, dyseholder, filter og skaft med svivel. Og sikkerhetsbøylen er påmontert.   HT sprøyte brukes til større sprøytejobber som stiller store krav til tykkelser og holdbarhet. Det kreves nøye rengjøring og vedlikehold på både pistol og pumpe.