Forbehandling


Blåsemidler for slyngrensing

BLÅSEMIDLER FOR SLYNGRENSING Trådklipp Tilvirkes av ståltråd som klippes slik at lengden tilsvarer diameteren. Trådklipp gir bra avvirkning med lang levetid samt er skånsomt mot slyngrensemaskinen. Finnes i ulike hardheter, strekkfasthet og dimensjoner, hvilket gjør den lett å tilpasse ulike renseoppdrag. Trådklipp av rustfritt stål finnes for spesielle behov. Kornstørrelse fra 0,4-1,6 mm. Stålkuler “Steel […]

718125&width=753&height=565&resize_mode=fill

Blåsemidler for sandblåsing (fristråleblåsing)

BLÅSEMIDLER FOR SANDBLÅSING Støpejern grit Skarpkantet eller rund støpejern grit er av de blåsemidler som har vært lengst i bruk. Blåsemiddelet gir en stor avvirkningsgrad, og kan gjenvinnes mange ganger (inntil 200 ganger). Blåsemiddelet kan brukes på de fleste overflater av stål. Skarpkantet støpejernsand er den mest brukte. Størrelsen på kornene varierer fra 0,06 – […]


Legeringer

En legering:      En blanding av to eller flere metaller. Lages ved at en smelter begge metallene, deretter blander en dem. Kan også være en blanding av et metall og et ikke metall for eks. karbon. En klassisk definisjon er at stål er jern-karbon legeringer med opp til 2,1 % karbon. Karbonet gjør stålet sterkere. Når […]

2014-11-21 08.45.26

2014-11-21 08.51.06-1

Sandblåsing

Tørr fristråleblåsing (Sandblåsing) Trykkammerprinsipp. Blåsemiddlet mates fra en trykkbeholder (sandblåseapparatet ). Via en doseringsventil ( sandmengdeventil ) ned i blåseslangen. Det må være samme trykk i apparat og slange for at sanden kan bli matet med i blåsestrømmen.. Manuell eller automatisk påfylling, apparat trykkavlastes og pop up ventil faller ned , sand fylles i normalt […]


Forbehandlingsutstyr

Tørr fristråleblåsing (Sandblåsing) Kabinett. Vanlige blåsemidler i kabinett er glassperler, knust glass, keramikk, aluminiumsoksyd, rustfritt stål, støpt stål og jern, nøtteskall, plastgranulat. Type blåsemiddel bestemmes av beskaffenhet av stykke som skal blåses. F.eks fjerning av maling på tre krever ekstremt ”fint” blåsemedie kombinert med lavt trykk. Avirkning og ruhet bestemmes av blåsemedie korning og blåsetrykk. […]

2014-11-28 13.57.24

2014-11-21 13.42.11

Venturidyse

Det ble tidligere, i en periode på ca 50 år, kun brukt dyser med sylindrisk boring. Med disse dysene oppnådde man en utgangshastighet av blåsepartiklene på ca. 85 m/sek eller 300 km/time. I venturidysen forhøyes disse verdiene til ca. 200 m/sek eller 720 km/time, hvilket er mer enn en fordobling. Denne ekstra effekten oppnås ved […]


Forbehandlingsutstyr

Stålbørster Torader, trerader, femrader, notclingbørste. Stålbørster brukes til fjerning av rust. Det må brukes stor håndkraft for å trenge ned i rustlaget. Tungt arbeid. Fare for polering, kommer ikke til i groper og vanskelige plasser. Det oppnås ikke god ruhet på underlaget. Bør brukes sammen med annet egnet verktøy. Skraper Vinkelskrape, trekantskrape,hardmetallskrape. Fjerne rust, gammel […]

2014-11-21 13.54.48

water_drops_2-1920x1200

Korrosjon i luft 

Korrosjon av umalt stål eller andre metaller skjer ved luftfuktigheter over ca 60-70%. Fordi luften inneholder oksygen, er det avgjørende for korrosjonen hvor lenge metalloverflaten er våt. Tiden overflaten er våt, kaller vi gjerne for Fuktetiden. Fuktetiden er definert som den tiden den relative luftfuktigheten er over 80% samtidig som lufttemperaturen er over 0 grader. […]


ISO 8501-1:2007

Forbehandling av ståloverflater før påføring av maling og lignende produkter – Visuell bedømmelse av overflaterenhet -Rustgrader og forbehandlingsgrader av ubehandlede ståloverflater og av ståloverflater etter fullstendig fjerning av tidligere påførte belegg. Klikk på lenken under for mer. http://www.cinprotective.cin.pt/portal/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=98858080808280GC&CLASSTOKEN=scpdescricaocategoria&ATTRIBUTEID=ficheiro

HVORFOR ANGÅR KORROSJON OSS? Tidligere var det ikke nødvendig å legge like mye vekt på korrosjon som det vi må gjøre i dag. Maskiner og konstruksjoner var vanligvis kraftigere dimensjonert og mer robuste. Den tekniske utviklingen har imidlertid gjort det mulig å lage mer komplekse konstruksjoner og avansert utstyr. Et viktig bidrag til dette er muligheten til å dimensjonere mer riktig ved hjelp av avanserte dataprogrammer. Strengere krav til materialutnyttelse og økonomi er også faktorer.

Forbehandling

  En skikkelig forbehandling er helt nødvendig for å oppnå et vellykket resultat. For et godt og holdbart resultat er forbehandlingen det viktigste. For alle malingsystemer vil vi understreke viktigheten av å fjerne olje, fett, gammel maling og overflateurenheter (så som glødeskall og rust på stål, slam på betong og sinksalter på galvaniserte overflater). Ved all maling er […]