Utstyr


Blåsemidler for slyngrensing

BLÅSEMIDLER FOR SLYNGRENSING Trådklipp Tilvirkes av ståltråd som klippes slik at lengden tilsvarer diameteren. Trådklipp gir bra avvirkning med lang levetid samt er skånsomt mot slyngrensemaskinen. Finnes i ulike hardheter, strekkfasthet og dimensjoner, hvilket gjør den lett å tilpasse ulike renseoppdrag. Trådklipp av rustfritt stål finnes for spesielle behov. Kornstørrelse fra 0,4-1,6 mm. Stålkuler “Steel […]

718125&width=753&height=565&resize_mode=fill

Blåsemidler for sandblåsing (fristråleblåsing)

BLÅSEMIDLER FOR SANDBLÅSING Støpejern grit Skarpkantet eller rund støpejern grit er av de blåsemidler som har vært lengst i bruk. Blåsemiddelet gir en stor avvirkningsgrad, og kan gjenvinnes mange ganger (inntil 200 ganger). Blåsemiddelet kan brukes på de fleste overflater av stål. Skarpkantet støpejernsand er den mest brukte. Størrelsen på kornene varierer fra 0,06 – […]


Personlig verneutstyr

Når skal verneutstyr brukes? Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser. Ansvar Arbeidsgiver er ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet, og at nødvendig opplæring blir gitt. http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78234#Krav_til_personlig_verneutstyr

2015-01-06 09.42.33

Blåseapp

Blåseklokke

  Topplokk Sandsikt Løfteøye O-ring Pop-Up ventil Inspeksjonsluke Sandreguleringshåndtak Sandslange Dødmannshendel Dyseholder Venturi dyse Sandventil Renseluke Choke ventil Vannutskiller Styreslange Fjernstyringsventil Lyddemper


Påføringsutstyr HT Pistol

Høytrykkpistoler Mates gjennom hodet eller skjeftet. Skiller seg fra lavtrykk pistol på følgende punkter: Den er konstruert for å tåle høyere trykk Den har ikke luftinntak eller luftkappe Materialnålen er konstruert for å tette mot setet under høyere trykk. Viftebredden og materialmengden kan normalt ikke reguleres uten ved skifte av dyse, dyser av hardmetall Pistolen […]

2014-11-24 09.12.11

http://www.wiwa.de/en/home.html

Påføringsutstyr HT Pumpe

 http://www.wiwa.de/en/home.html Stempelpumper trykkluftdreven. Toveis virkende, både når stempel går opp og ned. Forholdet mellom øvre luftstempel og nedre malingstempel gir omsetningforhold på malingspumpen. 25 cm2 luftstempel mot 2,5 cm2 malingstempel gir 10:1 pumpe. 6 kg trykk inn på pumpe ganget med omsetningsforhold gir da 100 kg trykk på pistol. Ikke-trykkluftdrevne stempelpumper Elektromekaniske drevne stempelpumper Elektrohydraulisk […]


Påføringsutstyr HT Pumpe

Høytrykkssprøyteutstyr. 2 Hovedtyper Stempelpumper Trykkluftdrevne Elektromekanisk drevne Elekttrohydraulisk drevne Membranpumper Hydrauliskdrevne med elektromotor Hydraulisk drevne med bensinmotor Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget


2014-11-24 09.23.20

Påføringsutstyr LT

Sprøyteutstyr Konvensjonelle (lavtrykk) pistoler. To hovedtyper: 1.Pistoler som er tilknyttet en over eller underliggende kopp som sitter direkte på pistolen. 2.Pistoler som er tilknyttet separate bærbare beholdere ( 2-2,5 liter ) eller større trykkfat ( 10-25 liter ) via slanger. Disse kan igjen deles opp i: 1.Pistoler med inn eller utvendig blanding av forstøvningsluft og […]


Sandblåsing

Tørr fristråleblåsing (Sandblåsing) Trykkammerprinsipp. Blåsemiddlet mates fra en trykkbeholder (sandblåseapparatet ). Via en doseringsventil ( sandmengdeventil ) ned i blåseslangen. Det må være samme trykk i apparat og slange for at sanden kan bli matet med i blåsestrømmen.. Manuell eller automatisk påfylling, apparat trykkavlastes og pop up ventil faller ned , sand fylles i normalt […]

2014-11-21 08.51.06-1

2014-11-28 13.57.24

Forbehandlingsutstyr

Tørr fristråleblåsing (Sandblåsing) Kabinett. Vanlige blåsemidler i kabinett er glassperler, knust glass, keramikk, aluminiumsoksyd, rustfritt stål, støpt stål og jern, nøtteskall, plastgranulat. Type blåsemiddel bestemmes av beskaffenhet av stykke som skal blåses. F.eks fjerning av maling på tre krever ekstremt ”fint” blåsemedie kombinert med lavt trykk. Avirkning og ruhet bestemmes av blåsemedie korning og blåsetrykk. […]