Utstyr


Venturidyse

Det ble tidligere, i en periode på ca 50 år, kun brukt dyser med sylindrisk boring. Med disse dysene oppnådde man en utgangshastighet av blåsepartiklene på ca. 85 m/sek eller 300 km/time. I venturidysen forhøyes disse verdiene til ca. 200 m/sek eller 720 km/time, hvilket er mer enn en fordobling. Denne ekstra effekten oppnås ved […]

2014-11-21 13.42.11

2014-11-24 09.13.08

Dyser til HT

  Dysene har tall som viser hvor mange grader viftevinkelen er og hvor stor dyseåpningen er. En dyse med tallene 415 har 40 graders viftevinkel og 15 tusendels tomme dyseåpning. For valg av dyse se teknisk datablad for den aktuelle malingen. Dysene er vendbare for å enkelt fjerne hindringer i dyseåpningen.


Forbehandlingsutstyr

Stålbørster Torader, trerader, femrader, notclingbørste. Stålbørster brukes til fjerning av rust. Det må brukes stor håndkraft for å trenge ned i rustlaget. Tungt arbeid. Fare for polering, kommer ikke til i groper og vanskelige plasser. Det oppnås ikke god ruhet på underlaget. Bør brukes sammen med annet egnet verktøy. Skraper Vinkelskrape, trekantskrape,hardmetallskrape. Fjerne rust, gammel […]

2014-11-21 13.54.48

2014-11-24 09.26.39

Målinger

    Tørrfilmmåler brukes når malingen er tørr, den måler den totale tykkelsen på alle strøk.           Våtfilmmåleren (våtfilmkam) måler kun ett strøk om gangen. Altså det strøket som er under påføring.


LT Sprøyte

Lavtrykksprøyte med overkopp Lavtrykksprøyten brukes til mindre sprøytejobber, der krav til tykkelse og holdbarhet ikke er avgjørende, men større krav til en flott finish.

2014-11-24 09.20.45

2014-11-24 09.18.07

HT Sprøytepistol

  HT Sprøyte med dyse, dyseholder, filter og skaft med svivel. Og sikkerhetsbøylen er påmontert.   HT sprøyte brukes til større sprøytejobber som stiller store krav til tykkelser og holdbarhet. Det kreves nøye rengjøring og vedlikehold på både pistol og pumpe.