HMS


Kjemiske stoffer

Kjemiske stoffer kan påvirke helsen på flere måter: Akutte forgiftninger gjennom innånding og/eller opptak gjennom hud og/eller slimhinner Overømfintlighets- eller allergiske reaksjoner i hud og/eller slimhinner Etseskader i hud eller slimhinner Langsiktige skader i form av for eksempel hjerneskade eller kreftsykdom. Du må være klar over faremomentene og hvilke beskyttelsestiltak som er nødvendige. Råd: Om […]

84377259