Korrosjon


Korrosjon

Hvorfor angår korrosjon oss? Tidligere var det ikke nødvendig å legge like mye vekt på korrosjon som det vi må gjøre i dag. Maskiner og konstruksjoner var vanligvis kraftigere dimensjonert og mer robuste. Den tekniske utviklingen har imidlertid gjort det mulig å lage mer komplekse konstruksjoner og avansert utstyr. Et viktig bidrag til dette er […]

2014-11-21 08.47.58

2014-11-21 08.45.26

Legeringer

En legering:      En blanding av to eller flere metaller. Lages ved at en smelter begge metallene, deretter blander en dem. Kan også være en blanding av et metall og et ikke metall for eks. karbon. En klassisk definisjon er at stål er jern-karbon legeringer med opp til 2,1 % karbon. Karbonet gjør stålet sterkere. Når […]


Reaktivitetsrekken (spenningsrekken) for metaller

Reaktiv:    Hvor lett et metall reagerer med andre stoffer. Hvor lett de reagerer med oksygen Hvor lett de reagerer med vann Hvor lett de reagerer med syrer Reaktivitetsrekken: Metall         Symbol    Klassifisering     Reaktivitet   Kalium           K             Uedelt […]

spenningsrekka_1(1)

Hvordan unngår rustfritt stål å ruste?

Hva er grunnen til at rustfritt stål ikke ruster, enda det verken er lakkert eller galvanisert? Når rustfritt stål ikke ruster, skyldes det først og fremst at det er blandet krom i den jernlegeringen som kalles stål. Bare små mengder krom gjør underverker. Rust oppstår fordi fukt i forbindelse med luftens oksygen danner spesielle jernforbindelser […]


Rusttregt stål

 Vegvesenet vil forby rusttregt stål Bedre med overflatebehandling Det største problemet med bruken av rusttregt stål har vist seg å være skjøtene i konstruksjonene. – I sikkerhetsutstyr som rekkverk blir det mange skjøter. I skjøtene samler vannet seg opp, blir liggende og fører til rust. Med all saltingen langs norske veier fører dette til at […]

1200020323_5547

2014-11-28 11.20.36

Hva er korrosjon

Korrosjon er tæring eller ødeleggelse av materialer på grunn av reaksjon med omgivelsene. Rust er korrosjonsproduktet som dannes når jern eller stål korroderer. Stål og jern befinner seg ikke som materiale i sin stabile naturlige tilstand og vil pga rene kjemiske grunnregler ved kontakt med oksygen og fuktighet over tid omdannes til sin i naturen […]


Bruk av malinger og belegg

Malinger kan beskytte stål ved at de stenger vann og luft ute. Barrierevirkning. Malinger kan beskytte mot korrosjon ved passivisering f.eks med tilsatt sinkfosfat. Maling kan beskytte mot korrosjon ved å ”Ofre” seg for stålet. Katodisk virkning Malingsystemer kan bestemmes ved bruk av Standard NS 5415 som bestemmer korrosjonsklasser i forhold til miljøet stålet står […]

2014-11-21 08.52.53

Galvanisk korrosjon

Denne korrosjonsformen forekommer når det er metallisk kontakt mellom to ulike metaller i korrosivt miljø. Korrosjonen øker på det uedle metallet og avtar på det edle. F.eks kan nevnes hvis det er brukt sveisetråd med mer uedle legeringer enn i stålet det er brukt på så vil sveisen fungere som anode og vil etter hvert […]


Korrosjon i vann

Korrosjonsangrep i vann avhenger av vannets temperatur, PH-innhold og oksygen og saltinnhold. Ferskvann Det meste av ferskvann/ drikkevann i Norge er ”bløtt” og er derfor korrosivt, en søker å senke korrosjonshastighet ved å øke kalsium og PH-verdi for å gjøre vannet ”hardt” Sjøvann I sjøvann reduserer innholdet av kalsium og magnesiumsalter korrosjonsangrepene en del. I […]


water_drops_2-1920x1200

Korrosjon i luft 

Korrosjon av umalt stål eller andre metaller skjer ved luftfuktigheter over ca 60-70%. Fordi luften inneholder oksygen, er det avgjørende for korrosjonen hvor lenge metalloverflaten er våt. Tiden overflaten er våt, kaller vi gjerne for Fuktetiden. Fuktetiden er definert som den tiden den relative luftfuktigheten er over 80% samtidig som lufttemperaturen er over 0 grader. […]