Korrosjon


Jevn korrosjon ( generell korrosjon )

Når korrosjonen utvikler seg med om lag samme hastighet over hele metalloverflaten, kaller vi det for jevn korrosjon Ved et slik angrep skjer både anode- og katodereaksjonen på samme overflate. Vi finner områder av forskjellig edelhet på grunn av partikler av fremmedmetaller i metalloverflaten eller i elektrolytten. Vi kan redusere jevn korrosjon ved å: Velge […]

cropped-2014-11-21-08.38.493.jpg

Korrosjonsteori

For at metall skal korrodere må det på metalloverflaten finnes en elektrisk ledende masse ( elektrolytt ) og oksygen. Vann kan være en elektrolytt. Forurensinger i luften gjør at kondens eller regnvann leder strøm. Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget