2014-11-21 08.47.58

Korrosjon


Hvorfor angår korrosjon oss?
Tidligere var det ikke nødvendig å legge like mye vekt på korrosjon som det vi må gjøre i dag. Maskiner og konstruksjoner var vanligvis kraftigere dimensjonert og mer robuste. Den tekniske utviklingen har imidlertid gjort det mulig å lage mer komplekse konstruksjoner og avansert utstyr. Et viktig bidrag til dette er muligheten til å dimensjonere mer riktig ved hjelp av avanserte dataprogrammer. Strengere krav til materialutnyttelse og økonomi er også faktorer.