Forbehandling


2014-11-21 08.42.09 2014-11-21 08.50.31

 

 • En skikkelig forbehandling er helt nødvendig for å oppnå et vellykket resultat.
 • For et godt og holdbart resultat er forbehandlingen det viktigste.
 • For alle malingsystemer vil vi understreke viktigheten av å fjerne olje, fett, gammel
  maling og overflateurenheter (så som glødeskall og rust på stål, slam på betong
  og sinksalter på galvaniserte overflater).
 • Ved all maling er kvaliteten direkte avhengig av en riktig og grundig
  forbehandling av overflaten før malingen påføres. Selv de dyreste og teknologisk
  mest avanserte malingssystemer vil svikte ved feil eller ufullstendig forbehandling.