2014-11-25 14.35.39

Korrosjonsbeskyttelse med maling


Prinsipper

Barriere effekten

Danner en barriere som hindrer ionevandring (dvs stopper korrosjonstrømmen)

Eksempel : Epoxy-malinger

Katodisk effekt

Malingen selv virker som en offeranode (Galvanisk effekt)

Eksempel : Sink-rike malinger

Passiviserende effekt

Malingen passiviserer stålets overflate.

Eksempel

Malinger iblandet rustbeskyttende pigmenter (blymønje, kromater, fosfater)

http://materialteknologi.hig.no/Materiallare/korrosjon/Korrosjon-Jotun.pdf