2014-11-28 11.20.36

Hva er korrosjon


Korrosjon er tæring eller ødeleggelse av materialer på grunn av reaksjon med omgivelsene.

Rust er korrosjonsproduktet som dannes når jern eller stål korroderer.

Stål og jern befinner seg ikke som materiale i sin stabile naturlige tilstand og vil pga rene kjemiske grunnregler ved kontakt med oksygen og fuktighet over tid omdannes til sin i naturen naturlige tilstand som er Jernoksyd (Jernmalm). Rust er samme bestandel.

 

Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget