Korrosjonsteori


For at metall skal korrodere må det på metalloverflaten finnes en elektrisk ledende masse ( elektrolytt ) og oksygen. Vann kan være en elektrolytt. Forurensinger i luften gjør at kondens eller regnvann leder strøm.

Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget