cropped-2014-11-21-08.38.493.jpg

Jevn korrosjon ( generell korrosjon )


Når korrosjonen utvikler seg med om lag samme hastighet over hele metalloverflaten, kaller vi det for jevn korrosjon

Ved et slik angrep skjer både anode- og katodereaksjonen på samme overflate. Vi finner områder av forskjellig edelhet på grunn av partikler av fremmedmetaller i metalloverflaten eller i elektrolytten.

Vi kan redusere jevn korrosjon ved å:

  • Velge riktig materiale
  • Tilsette inhibitor
  • Bruke katodisk beskyttelse
  • Bruke malinger/ belegg

 

Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget