water_drops_2-1920x1200

Korrosjon i luft 


Korrosjon av umalt stål eller andre metaller skjer ved luftfuktigheter over ca 60-70%. Fordi luften inneholder oksygen, er det avgjørende for korrosjonen hvor lenge metalloverflaten er våt. Tiden overflaten er våt, kaller vi gjerne for Fuktetiden. Fuktetiden er definert som den tiden den relative luftfuktigheten er over 80% samtidig som lufttemperaturen er over 0 grader. M.a.o så er forholdene for korrosjon da optimale.

 

Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget