Korrosjon i vann


Korrosjonsangrep i vann avhenger av vannets temperatur, PH-innhold og oksygen og saltinnhold.

Ferskvann

Det meste av ferskvann/ drikkevann i Norge er ”bløtt” og er derfor korrosivt, en søker å senke korrosjonshastighet ved å øke kalsium og PH-verdi for å gjøre vannet ”hardt”

Sjøvann

I sjøvann reduserer innholdet av kalsium og magnesiumsalter korrosjonsangrepene en del.

I plaskesonen er oksygen innholdet høyt samtidig som salter vaskes bort, derfor er det størst fare for korrosjon her.

 

Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget