Galvanisk korrosjon


Denne korrosjonsformen forekommer når det er metallisk kontakt mellom to ulike metaller i korrosivt miljø. Korrosjonen øker på det uedle metallet og avtar på det edle. F.eks kan nevnes hvis det er brukt sveisetråd med mer uedle legeringer enn i stålet det er brukt på så vil sveisen fungere som anode og vil etter hvert tæres bort.

Galvanisk korrosjon kan reduseres ved:

Bruke rett materiale i sveisesammenføyninger

Endre materialvalg for å unngå uheldige sammenkoplinger av edle og uedle materialer

Isolere materialene fra hverandre

Bruke metallbelegg eller maling

Unngå utfelling av edle metallioner på overflaten

 

Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget