2014-11-21 08.52.53

Bruk av malinger og belegg


Malinger kan beskytte stål ved at de stenger vann og luft ute. Barrierevirkning.

Malinger kan beskytte mot korrosjon ved passivisering f.eks med tilsatt sinkfosfat.

Maling kan beskytte mot korrosjon ved å ”Ofre” seg for stålet. Katodisk virkning

Malingsystemer kan bestemmes ved bruk av Standard NS 5415 som bestemmer korrosjonsklasser i forhold til miljøet stålet står i.

 

Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget