2014-11-21 13.54.48

Forbehandlingsutstyr


Stålbørster

 • Torader, trerader, femrader, notclingbørste. Stålbørster brukes til fjerning av rust. Det må brukes stor håndkraft for å trenge ned i rustlaget.
 • Tungt arbeid.
 • Fare for polering, kommer ikke til i groper og vanskelige plasser. Det oppnås ikke god ruhet på underlaget.
 • Bør brukes sammen med annet egnet verktøy.

Skraper

 • Vinkelskrape, trekantskrape,hardmetallskrape.
 • Fjerne rust, gammel maling.
 • Det må brukes kraft for at verktøyet skal ha virkning. Det oppnås ikke god ruhet mot underlag. Verktøyet blir sløvt og blader og/eller verktøy må skiftes ut eller kvesses. Utforming av f.eks vinkelskrape gjør at vi kan komme til i hjørner og groper etc.
 • Bør brukes sammen med annet egnet verktøy.

 

Elektrisk og luftdrevet utstyr

 • Enhånds og tohånds maskiner med stålbørster.
 • Ved bruk av luftdrevne maskiner er det fare for at olje fra trykkluft overføres til arbeidstykket.
 • Som ved håndholdte stålbørster er det fare for at rusten ikke blir godt nok fjernet og at overflaten blir polert, dvs dårlig forankring av maling til underlaget.
 • Vanskelig å komme til groper, trange områder og hjørner.
 • Metode bør brukes som tillegg til eller før annen behandling

 • Rusthakker og nålemeisler, håndverktøy og elektrisk / pneumatisk ( luftdrevet ) utstyr.

 • Enkelthakker, flernåls maskiner, kjedeslynge, kjettingslynge maskiner etc.
 • Effektive for fjerning av rust og maling.
 • Ulemper er tildels store sår i ståloverflaten som vanskeliggjør overmaling og som kan etterlate topper som ligger rett under overflaten på maling. Hakking og bankingen kan også etterlate store spenninger i ståloverflaten.
 • Ved kombinasjon av verktøy, f.eks meisel og nålebanker kommer en normalt til overalt til og med trange områder.
 • Disse verktøyene kan med fordel brukes for å fjerne større rustansamlinger og større mengder løs maling før sandblåsing utføres. Fordel er da redusert sandforbruk og i resirkuleringsanlegg reduseres mengden av avfall som skal fjernes ut av sanden ved resirkuleringen.

Flammerenseutstyr

 • 50-200 mm bredt munnstykke med flere brennerhull.
 • Hovedsaklig beregnet til å raskt fjerne valsehud og / eller større ansamlinger med av rust. Varmen får fuktighet i rust / valsehud til å raskt utvide seg og rust / valsehud blir sprengt løs og faller av eller lar seg ”lett” børstes bort.
 • Det kan forekomme oppbygging av spenninger i stålet og i ekstreme tilfeller deformasjon / buling av plater.

 

Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget