2014-11-24 09.13.08

Dyser til HT


2014-11-24 09.10.31

 

  • Dysene har tall som viser hvor mange grader viftevinkelen er og hvor stor dyseåpningen er.
  • En dyse med tallene 415 har 40 graders viftevinkel og 15 tusendels tomme dyseåpning.
  • For valg av dyse se teknisk datablad for den aktuelle malingen.
  • Dysene er vendbare for å enkelt fjerne hindringer i dyseåpningen.