losemidler

Løsningsmiddel (Løsemiddel)


Løsningsmiddel (Løsemiddel) Den del av en løsning som er til stede I størst mengde. De fleste løsningsmidler er væsker, hvorav vann er det vanligste. Men også organiske væsker som alkohol, etere, estere, hydrokarboner og halogenerte hydrokarboner.