spraying-2

Sprøyteteknikk


  • Avstanden spraying-2skal helst være fra 30 til 60 cm.
  • Optimal distanse vil variere med blant annet vind, temperatur, trykk ved dysa og malingens viskositet..
  • Hold pistolen 90° mot underlaget og 50% ovelapp
  • Ha alltid pistolen i bevegelse sålenge avtrekkeren er trykket inn.