2014-11-24 09.23.20

Påføringsutstyr LT


Sprøyteutstyr

Konvensjonelle (lavtrykk) pistoler.

To hovedtyper:

1.Pistoler som er tilknyttet en over eller underliggende kopp som sitter direkte på pistolen.

2.Pistoler som er tilknyttet separate bærbare beholdere ( 2-2,5 liter ) eller større trykkfat ( 10-25 liter ) via slanger.

Disse kan igjen deles opp i:

1.Pistoler med inn eller utvendig blanding av forstøvningsluft og maling.

2.Pistoler for sugemating, falltrykkmating og trykkmaling.

3.Pistoler for automatisk sprøyting.

Husk alle deler av pistol som har vært i berøring med maling MÅ rengjøres godt etter maleoperasjon er fullført.

 

Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget