Påføringsutstyr HT Pumpe


Høytrykkssprøyteutstyr.

2 Hovedtyper

Stempelpumper

  • Trykkluftdrevne
  • Elektromekanisk drevne
  • Elekttrohydraulisk drevne

Membranpumper

  • Hydrauliskdrevne med elektromotor
  • Hydraulisk drevne med bensinmotor
Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget