http://www.wiwa.de/en/home.html

Påføringsutstyr HT Pumpe


 http://www.wiwa.de/en/home.html

Stempelpumper trykkluftdreven.

Toveis virkende, både når stempel går opp og ned.

Forholdet mellom øvre luftstempel og nedre malingstempel gir omsetningforhold på malingspumpen. 25 cm2 luftstempel mot 2,5 cm2 malingstempel gir 10:1 pumpe. 6 kg trykk inn på pumpe ganget med omsetningsforhold gir da 100 kg trykk på pistol.

 • Ikke-trykkluftdrevne stempelpumper
 • Elektromekaniske drevne stempelpumper
 • Elektrohydraulisk drevne stempelpumper
 • Membranpumper
 • Trykkutjevner
 • Reduksjonsventil
 • Vannutskiller
 • Smøreapparat ( Tåkesmører)
 • Solventkopp
 • Grovfilter
 • Finfiltre
 • materialslanger
 • Svivelkopling
Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget