2014-11-24 09.12.11

Påføringsutstyr HT Pistol


2014-11-24 09.18.07

Høytrykkpistoler

Mates gjennom hodet eller skjeftet.

Skiller seg fra lavtrykk pistol på følgende punkter:

 • Den er konstruert for å tåle høyere trykk
 • Den har ikke luftinntak eller luftkappe
 • Materialnålen er konstruert for å tette mot setet under høyere trykk.
 • Viftebredden og materialmengden kan normalt ikke reguleres uten ved skifte av dyse, dyser av hardmetall
 • Pistolen er enten åpen eller lukket
 • Pistolen har normalt sikkerhetsbøyle
 • Avtrekkeren kan sikres
 • Pistolen kan utstyres med filter

Dyser

 • ”normaldyser”
 • Vendbare dyser
 • Stillbare dyser
 • Fin finish dyser

Alle deler av pumpe og pistol som har vært i kontakt med maling MÅ rengjøres.

Ved maling av 2 komponente malinger kan det være nødvendig å rengjøre også underveis under utførelsen av arbeidet, dette bestemmes av malingens bekaffenhet.

 

Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget