1200020323_5547

Rusttregt stål


 Vegvesenet vil forby rusttregt stål

Bedre med overflatebehandling

Det største problemet med bruken av rusttregt stål har vist seg å være skjøtene i konstruksjonene.

– I sikkerhetsutstyr som rekkverk blir det mange skjøter. I skjøtene samler vannet seg opp, blir liggende og fører til rust. Med all saltingen langs norske veier fører dette til at saltholdig vann blir liggende, som igjen fører til økt korrodering av rekkverket, sier Grindland.

Han legger til at dette ikke er et problem på konstruksjoner som er overflatebehandlet med sink.

– Selv om overflatebehandlingen koster mere penger, vil driftskostnadene i løpet av konstruksjonens levetid bli høyere dersom vi bruker materialer som krever økt vedlikehold. Jeg har vanskelig for å tro at rusttregt stål noen gang vil slå igjennom.

 

http://www.tu.no/samferdsel/2014/01/08/vegvesenet-vil-forby-rusttregt-stal