spenningsrekka_1(1)

Reaktivitetsrekken (spenningsrekken) for metaller


Reaktiv:    Hvor lett et metall reagerer med andre stoffer.

  • Hvor lett de reagerer med oksygen
  • Hvor lett de reagerer med vann
  • Hvor lett de reagerer med syrer

Reaktivitetsrekken:

Metall         Symbol    Klassifisering     Reaktivitet


 

Kalium           K             Uedelt           Mest reaktivt (minst edelt)
Natrium        Na            Uedelt
Kalsium        Ca            Uedelt
Magnesium  Mg            Uedelt
Aluminium    Al             Uedelt
Sink              Zn            Uedelt
Jern              Fe            Uedelt
Nikkel           Ni             Uedelt
Tinn              Sn            Uedelt
Bly                Pb            Uedelt
Kobber         Cu            Uedelt
Sølv             Ag             Edelt
Gull              Au             Edelt
Platina         Pt              Edelt             Minst reaktivt (mest edelt)