Blåseapp

Blåseklokke


 

Blåseapp

 1. Topplokk
 2. Sandsikt
 3. Løfteøye
 4. O-ring
 5. Pop-Up ventil
 6. Inspeksjonsluke
 7. Sandreguleringshåndtak
 8. Sandslange
 9. Dødmannshendel
 10. Dyseholder
 11. Venturi dyse
 12. Sandventil
 13. Renseluke
 14. Choke ventil
 15. Vannutskiller
 16. Styreslange
 17. Fjernstyringsventil
 18. Lyddemper