2015-01-06 09.42.33

Personlig verneutstyr


Når skal verneutstyr brukes?

Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser.

Ansvar

Arbeidsgiver er ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet, og at nødvendig opplæring blir gitt.

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78234#Krav_til_personlig_verneutstyr