Blåsemidler for sandblåsing (fristråleblåsing)


718125&width=753&height=565&resize_mode=fillBLÅSEMIDLER FOR SANDBLÅSING

Støpejern grit
Skarpkantet eller rund støpejern grit er av de blåsemidler
som har vært lengst i bruk. Blåsemiddelet gir en stor avvirkningsgrad,
og kan gjenvinnes mange ganger (inntil 200 ganger).
Blåsemiddelet kan brukes på de fleste overflater av stål.
Skarpkantet støpejernsand er den mest brukte. Størrelsen på
kornene varierer fra 0,06 – 2,8 mm. Spesifikk vekt ca 4,5.
NB! Må ikke brukes på rustfrie materialer, tre og mur.

Aluminiumoksid (korund)
Også betegnet som korund. Blåsemiddelet er nøytralt og meget
hardt og skarpt, noe som gir en meget stor avvirkningsgrad.
Det er meget anvendelig da det kan brukes på de fleste
underlag, så som stål, aluminium, kobber, rustfritt og herdede
materialer. Under blåseforløpet deles de skarpkantede krystallene
seg slik at slipeeffekten beholdes til hvert blåsekorn er
fullstendig nedbrutt.
Arbeidstrykket bør maks være 4-5 bar, avhengig av knusningstendensen
på blåsepartiklene. Ved et for høyt trykk vil
blåsemiddelet knuses raskt og vil måtte skiftes ut. Normal
resirkulering er 20 – 25 ganger. Aluminiumoksid kan fåes i
ulike kvaliteter fra 94,2 – 99,6% samt ulike kornstørrelser fra 0,05 – 3,0 mm.
Spesifikk vekt ca. 3,5.
NB! Middelet er ikke skånsomt ved blåsing på slitedeler, anvendes
kun etter nøye utprøving.

Glasskuler
Runde kuler som gir glatte og nesten polerte overflater. Blåsemiddelet
er skånsomt og egner seg til blåserensing/
overflateforbedring på de fleste områder. Glasskuler har relativt
lang levetid dersom man ikke anvender før høyt arbeidstrykk,
4 bar er det beste. Blåsemiddelet kan også brukes til
overflateherding gjennom sin “peening” effekt. D.v.s. at blåsemiddelet
hamrer løs på overflaten og på denne måten gir
overflatehardhet og stor bruddstyrke.
Kornstørrelse mellom 0,044 – 0,841 mm.

Plastmedia
Blåsemiddel som brukes for stripping av malingssjikt fra
ømtålige flater. Blåsemiddelet har en ujevn form med en
skarp og kornete overflate som bryter ned og fjerner malingen
sjikt for sjikt med størst mulig kontroll. Brukes mye innen
flyindustrien for å strippe flykropper. Kan gjenvinnes opp til
20 ganger.

Nøtteskall
Knuste nøtteskall og kjerner er et svært skånsomt blåsemiddel
som kan brukes til rengjøring og avgrading av f.eks plastdetaljer.
Blåsemiddelet gir svært liten slitasje og krever et
lavt luftforbruk. Kornstørrelse fra 0,5 – 1,3 mm.

Nikkel-kobberslagg
Skarpkantet blåsemiddel som erstatter den forbudte kvartsanden.
Anvendes vanligvis utendørs for fristråleblåsing. Nikkel-
Kobberslaggen er effektiv og avgir lite støv. Kan i gunstige
tilfeller gjenvinnes. Kornstørrelse fra 0,2 – 1,6 mm.

http://clemco.no/blasemiddel-og-metalliseringstrad/informasjon-om-blasemiddel