Flammepunkt

GASS For at en brann i en brennbar gass skal antennes, må gassen blandes med luft (det vil si oksygenet i luft) i riktig forhold eller konsentrasjon, det vil si brenselet må være innenfor flammegrensene. Nedre og øvre flammegrense/eksplosjonsgrense er henholdsvis den minste og den største konsentrasjonen av brenselet i gassform i luft, hvor forbrenning er […]

flamme gif

Rustfjerning og lakkering

KLARGJØRING Før rustfjerning må områdene som skal repareres vaskes med vann og egnet vaskemiddel for å fjerne salt og andre forurensinger, silikon fra bonevoks, pakningsmøring og lignende fjernes med silikonvask/fjerner. FORBEHANDLING Sandblåse, alltid sandblåse hvis det er mulig. Sandblåsing fjerner rust mer effektivt enn noe annet, og det etterlater overflaten med en ruhet som er nødvendig […]


Legeringer

En legering:      En blanding av to eller flere metaller. Lages ved at en smelter begge metallene, deretter blander en dem. Kan også være en blanding av et metall og et ikke metall for eks. karbon. En klassisk definisjon er at stål er jern-karbon legeringer med opp til 2,1 % karbon. Karbonet gjør stålet sterkere. Når […]

2014-11-21 08.45.26

spenningsrekka_1(1)

Reaktivitetsrekken (spenningsrekken) for metaller

Reaktiv:    Hvor lett et metall reagerer med andre stoffer. Hvor lett de reagerer med oksygen Hvor lett de reagerer med vann Hvor lett de reagerer med syrer Reaktivitetsrekken: Metall         Symbol    Klassifisering     Reaktivitet   Kalium           K             Uedelt […]


Hvordan unngår rustfritt stål å ruste?

Hva er grunnen til at rustfritt stål ikke ruster, enda det verken er lakkert eller galvanisert? Når rustfritt stål ikke ruster, skyldes det først og fremst at det er blandet krom i den jernlegeringen som kalles stål. Bare små mengder krom gjør underverker. Rust oppstår fordi fukt i forbindelse med luftens oksygen danner spesielle jernforbindelser […]


1200020323_5547

Rusttregt stål

 Vegvesenet vil forby rusttregt stål Bedre med overflatebehandling Det største problemet med bruken av rusttregt stål har vist seg å være skjøtene i konstruksjonene. – I sikkerhetsutstyr som rekkverk blir det mange skjøter. I skjøtene samler vannet seg opp, blir liggende og fører til rust. Med all saltingen langs norske veier fører dette til at […]


2014-11-24 09.12.11

Påføringsutstyr HT Pistol

Høytrykkpistoler Mates gjennom hodet eller skjeftet. Skiller seg fra lavtrykk pistol på følgende punkter: Den er konstruert for å tåle høyere trykk Den har ikke luftinntak eller luftkappe Materialnålen er konstruert for å tette mot setet under høyere trykk. Viftebredden og materialmengden kan normalt ikke reguleres uten ved skifte av dyse, dyser av hardmetall Pistolen […]


Påføringsutstyr HT Pumpe

 http://www.wiwa.de/en/home.html Stempelpumper trykkluftdreven. Toveis virkende, både når stempel går opp og ned. Forholdet mellom øvre luftstempel og nedre malingstempel gir omsetningforhold på malingspumpen. 25 cm2 luftstempel mot 2,5 cm2 malingstempel gir 10:1 pumpe. 6 kg trykk inn på pumpe ganget med omsetningsforhold gir da 100 kg trykk på pistol. Ikke-trykkluftdrevne stempelpumper Elektromekaniske drevne stempelpumper Elektrohydraulisk […]

http://www.wiwa.de/en/home.html

Påføringsutstyr HT Pumpe

Høytrykkssprøyteutstyr. 2 Hovedtyper Stempelpumper Trykkluftdrevne Elektromekanisk drevne Elekttrohydraulisk drevne Membranpumper Hydrauliskdrevne med elektromotor Hydraulisk drevne med bensinmotor Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie (1997) Overflatebehandling Mot Korrosjon. Oslo, Universitetsforlaget