Påføringsutstyr LT

Sprøyteutstyr Konvensjonelle (lavtrykk) pistoler. To hovedtyper: 1.Pistoler som er tilknyttet en over eller underliggende kopp som sitter direkte på pistolen. 2.Pistoler som er tilknyttet separate bærbare beholdere ( 2-2,5 liter ) eller større trykkfat ( 10-25 liter ) via slanger. Disse kan igjen deles opp i: 1.Pistoler med inn eller utvendig blanding av forstøvningsluft og […]

2014-11-24 09.23.20

Antirust 003

RUSTBEHANDLING OG UNDERSTELLSBEHANDLING

– Nye biler rustbehandles ikke for norske forhold Det hevder antirust-bransjen, som mener nye biler får stadig dårligere rustbeskyttelse. http://www.klikk.no/motor/bil/dekkogutstyr/article711351.ece


Sprøyteteknikk

Avstanden skal helst være fra 30 til 60 cm. Optimal distanse vil variere med blant annet vind, temperatur, trykk ved dysa og malingens viskositet.. Hold pistolen 90° mot underlaget og 50% ovelapp Ha alltid pistolen i bevegelse sålenge avtrekkeren er trykket inn.

spraying-2

2014-11-21 08.51.06-1

Sandblåsing

Tørr fristråleblåsing (Sandblåsing) Trykkammerprinsipp. Blåsemiddlet mates fra en trykkbeholder (sandblåseapparatet ). Via en doseringsventil ( sandmengdeventil ) ned i blåseslangen. Det må være samme trykk i apparat og slange for at sanden kan bli matet med i blåsestrømmen.. Manuell eller automatisk påfylling, apparat trykkavlastes og pop up ventil faller ned , sand fylles i normalt […]


Forbehandlingsutstyr

Tørr fristråleblåsing (Sandblåsing) Kabinett. Vanlige blåsemidler i kabinett er glassperler, knust glass, keramikk, aluminiumsoksyd, rustfritt stål, støpt stål og jern, nøtteskall, plastgranulat. Type blåsemiddel bestemmes av beskaffenhet av stykke som skal blåses. F.eks fjerning av maling på tre krever ekstremt ”fint” blåsemedie kombinert med lavt trykk. Avirkning og ruhet bestemmes av blåsemedie korning og blåsetrykk. […]

2014-11-28 13.57.24

2014-11-21 13.42.11

Venturidyse

Det ble tidligere, i en periode på ca 50 år, kun brukt dyser med sylindrisk boring. Med disse dysene oppnådde man en utgangshastighet av blåsepartiklene på ca. 85 m/sek eller 300 km/time. I venturidysen forhøyes disse verdiene til ca. 200 m/sek eller 720 km/time, hvilket er mer enn en fordobling. Denne ekstra effekten oppnås ved […]


Løsningsmiddel (Løsemiddel)

Løsningsmiddel (Løsemiddel) Den del av en løsning som er til stede I størst mengde. De fleste løsningsmidler er væsker, hvorav vann er det vanligste. Men også organiske væsker som alkohol, etere, estere, hydrokarboner og halogenerte hydrokarboner.

losemidler

2014-11-24 09.13.08

Dyser til HT

  Dysene har tall som viser hvor mange grader viftevinkelen er og hvor stor dyseåpningen er. En dyse med tallene 415 har 40 graders viftevinkel og 15 tusendels tomme dyseåpning. For valg av dyse se teknisk datablad for den aktuelle malingen. Dysene er vendbare for å enkelt fjerne hindringer i dyseåpningen.


Forbehandlingsutstyr

Stålbørster Torader, trerader, femrader, notclingbørste. Stålbørster brukes til fjerning av rust. Det må brukes stor håndkraft for å trenge ned i rustlaget. Tungt arbeid. Fare for polering, kommer ikke til i groper og vanskelige plasser. Det oppnås ikke god ruhet på underlaget. Bør brukes sammen med annet egnet verktøy. Skraper Vinkelskrape, trekantskrape,hardmetallskrape. Fjerne rust, gammel […]

2014-11-21 13.54.48

2014-11-28 11.20.36

Hva er korrosjon

Korrosjon er tæring eller ødeleggelse av materialer på grunn av reaksjon med omgivelsene. Rust er korrosjonsproduktet som dannes når jern eller stål korroderer. Stål og jern befinner seg ikke som materiale i sin stabile naturlige tilstand og vil pga rene kjemiske grunnregler ved kontakt med oksygen og fuktighet over tid omdannes til sin i naturen […]